IoT Inteligentné mestá

Inteligentné mestá pozostávajú zo všetkej prepojenej infraštruktúry, inteligentných budov, inteligentného osvetlenia a ďalších systémov s podporou internetu vecí, ktoré uľahčujú a zefektívňujú život v meste a pomáhajú lídrom mesta lepšie riadiť prevádzku mesta. Inteligentné mestá používajú káblové alebo bezdrôtové pripojené senzory na zhromažďovanie údajov a analyzujú tieto údaje, aby získali prehľad, ktorý pomáha manažérom miest prideľovať zdroje, využívať aktíva a ponúkať služby efektívne.