IoT Inteligentné riadenie železníc

Inteligentné riadenie železníc využíva senzory s podporou internetu vecí (IoT) na monitorovanie výkonu vlakov a optimalizáciu plánov údržby, čím sa minimalizujú meškania a prestoje.

Čo je IoT Inteligentné riadenie železníc?

Inteligentná správa železníc využíva sieť zariadení a senzorov s podporou internetu vecí na sledovanie a monitorovanie výkonu zariadení a podmienok prostredia vo vlakoch, koľajniciach a pripojených zariadeniach s cieľom zlepšiť prevádzkovú efektivitu, znížiť meškania a zaistiť bezpečnosť vlakov a nákladu.

Návrh hodnoty

Meškanie vlakov, osobnej aj nákladnej, sa považuje za nevyhnutný problém, a to aj napriek nákladom, ktoré železničným spoločnostiam vznikajú. V roku 2018 sa zistilo, že jedna tretina vlakov Amtrak má meškania, čo stojí 41,9 milióna USD ročne. Dokonca aj päťpercentné zlepšenie by znamenalo zníženie nákladov o 8,2 milióna USD a zvýšenie výnosov o ďalších 3,9 USD. V tom môže IoT pomôcť.

Implementáciou riešení pre inteligentné riadenie železníc môžu spoločnosti získať lepší prehľad nielen o výkone a polohe jednotlivých vlakov na svojich trasách, ale môžu tiež zisťovať chyby koľajníc, identifikovať zariadenia na koľajniciach, ktoré potrebujú údržbu, a monitorovať nebezpečné podmienky – ako napr. pády skál alebo prekážky na tratiach. Predpovedaním potrieb údržby môžu spoločnosti optimalizovať plány na zníženie prestojov a predchádzanie neočakávaným poruchám zariadení, ako aj prijímať a odosielať upozornenia vodičom, aby ich varovali pred možnými rizikami alebo úvahami skôr, ako sa stanú problémom.

Ako to funguje

Riešenia inteligentného riadenia železníc fungujú tak, že prepájajú sieť senzorov, ktoré merajú a sledujú časovanie, vibrácie a elektrické prúdy, cez zariadenia zabudované do koľají a vlakov, aby manažéri mali prehľad o tom, ako fungujú vlaky a koľajnice na vysokej úrovni. Prostredníctvom týchto riešení môžu manažéri prehĺbiť históriu výkonnosti jednotlivých zariadení, aby mohli určiť potreby údržby a identifikovať dlhodobé problémy, ako aj traťové vlaky a zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany boli informované o čase príchodu a odchodu.

Sledovaním výkonu vlakov a koľajníc v reálnom čase môžu inteligentné železničné riešenia okamžite a bez ľudského zásahu upozorniť ľudských operátorov a manažérov na problémy, čím sa eliminuje možnosť ľudskej chyby a vodiči presne vedia, čo môžu na trati očakávať. 

Inteligentné riadenie železníc
Inteligentné riadenie železníc

IoT Inteligentné riadenie železníc - kľúčové výhody

Sledujte vlaky v reálnom čase a dostávajte upozornenia na potenciálne neefektívnosti alebo poruchy zariadenia.

Zistite chyby koľajníc alebo kolies, ktoré potrebujú údržbu.

Monitorujte stav traťového zariadenia, aby ste mohli lepšie optimalizovať plány údržby.

Identifikujte a prijímajte upozornenia v reálnom čase na prekážky na koľajniciach.