post banner fibaro smoke sensor

Chytrý bezpečnostný systém

Inteligentný domáci zabezpečujúci systém alebo systém domácej automatizácie je možné rozšíriť, aby chránil váš domov a rodinu aj pred inými nebezpečenstvami ako vlámanie alebo lúpež. Oheň, dym, kyslík uhoľnatý, zamrznutie alebo prasknutie potrubia a netesnosti v spojoch sú skutočným nebezpečenstvom. Môžu ohroziť váš domov alebo ohroziť rodinu a spôsobiť škody, ktorých oprava stojí nemalé financie, energiu a čas.

Riešenie je chytrý bezpečnostný systém

Inteligentný domáci bezpečnostný systém včas upozorní na akékoľvek problémy okamžitým zvukovým a/alebo vizuálnym upozornením (poplach). V lepších prípadoch systém nie len vás dokáže varovať, ale dokáže automaticky predísť vzniknutiu väčšej škody. Ako? Veľmi jednoducho pridaním ovládačov, ktoré dokážu zastaviť šírenie hláseného nebezpečenstva (napr. vypnutie hlavného prívodu vody či plynu).

Určite riziko vzniknutia takých nebezpečných javov pri nových domoch je minimálne, ale musíme si pamätať, že časom sa všetko opotrebúva a potrebuje výmenu. A keď nebezpečenstvo sa už nastalo a vznikli značné škody (napr. po vytopení vodou zaručene bude potrebné vymeniť všetky plávajúce podlahy, všetok nábytku a určitú časť elektroniky), tak každého napadne rovnaká otázka:

Nedalo by sa tomu vopred zabrániť?

Krátka odpoveď je, že áno. Určite stojí za to pridať bezpečnostný systém do domácej automatizácie alebo zabezpečujúceho systému, aby ste úplne ochránili svoj domov.

shelly-flood-senzor-proti-vytopeniu-wifi-chytry-bezpecnostny-system

Skryté nebezpečenstvá

Ako to z názvu titulu vyplýva, jedná sa o nebezpečné javy, ktoré sú najčastejšie skryté či nezbadateľné. V lepšom prípade, ak sme fyzicky prítomný a aktívny, dokážeme nebezpečenstvo zistiť, zabrániť šíreniu a zastaviť, ale zákon schválnosti nevyberá (rovnako ako vírus nepozná hranice). Pre rýchlu navigáciu kliknite na text daného nebezpečenstva.

Dym a požiar

Jedná sa o nebezpečenstvo, ktorú treba včas zistiť a okamžite riešiť – s tým súhlasíme všetci. Včasné varovanie je kľúčovým faktorom nie len preto, lebo môže spôsobiť veľké škody na bývaní, ale hlavne aj preto, lebo je životu nebezpečné.  

Jedným z najjednoduchších a najefektívnejších spôsobov ochrany vášho domova a rodiny voči dymu a požiaru je inštalácia detektoru na dym a požiar. Skutočnosť, že väčšina rodinných domov ani len nemá dymový hlásič napriek tomu, že nestojí veľa, je šokujúca informácia.

Základným faktom je, že v prípade daného nebezpečenstva zomrie viac ľudí na otrávenie dymom, ako na skutočný požiar. Požiar síce dokáže zabíjať, ale dym zabíja rýchlejšie. Prečo je to tak? Lebo vo väčšine prípadov dôjde k nebezpečenstvu vtedy, keď spíme (po príjemnom večeri ideme spať s tým, že v krbe ešte horí drevo, alebo horúci popol).

Už len s jednoduchým dymovým alarmom máte šancu na prežitie, alebo zabráneniu šíreniu nebezpečenstva. Ak len uvažujete na tým, či by ste mali, alebo nemali mať detektor dymu a požiaru (nehovoriac o tých, ktorí nad tým ani neuvažujú) stačí len klásť hlavnú otázku tohto článku:

Nedalo by sa tomu vopred zabrániť?

A hneď máme jasnú odpoveď . V každom bývaní by mal existovať minimálne 1 detektor dymu a požiaru. V ideálnom prípade v každej miestnosti, kde môže dôjsť k nebezpečenstvu a dodatočne na spoločnej chodbe.

Automatizovať ochranu voči dymu či požiaru v normálnych prípadoch je asi nereálne. Ešte sme sa nikdy nestretli s domom, kde by bola zavedená ochrana automatickým hasiacim systémom. Jednak preto, lebo je to drahé riešenie a samozrejme hasenie vodou v dome nie je úplne vhodné (kvôli elektronike a drevu). Jedinú vec, čo môžete spraviť je, že kúpite hasiaci prístroj vhodný na hasenie v dome. Podľa informácií na internete by to mohlo byť buď hasiaci prístroj práškový (najrozšírenejší typ), ale hasiaci stroj s halónom (špeciálne vyvinutý na hasenie výpočtovej techniky, elektroniky, serverovne).

Do budúcna vám pripravíme viac informácií o detektoroch dymu a požiaru spolu aj so sprievodcom a vysvetlením, ako zvoliť najvhodnejšie riešenie pre vaše potreby. Zatiaľ sa môžete zoznámiť so škálou produktov, ktorú v ponuke máme.

CO

Oxid uhoľnatý (skratka CO) je nedráždivý, bezfarebný jedovatý plyn bez chuti a zápachu. Je ľahší ako vzduch a preto sa drží vo vyšších úrovniach miestnosti. Intoxikácia oxidom uhoľnatým má rýchly priebeh a bohužiaľ mnohokrát končí tragicky.

Oxid uhoľnatý môže vzniknúť nedokonalým spaľovaním dreva, uhlím v kachliach na pevné palivo, alebo plynu v plynových spotrebičoch, ktoré nemajú dostatočný prísun vzduchu pre bezpečnú prevádzku. Okrem toho sa vyskytuje aj pri požiaroch vo vnútri budov a je súčasťou dymových splodín pri horení v ohniskách a krboch.

Oxid uhoľnatý sa môže v domácnosti pomaly hromadiť bez toho, aby ho niekto zistil – príznaky sú podobné chrípke a neustále sa zhoršujú. Z tohto vyplýva, že CO je nebezpečnejšie ako dym a požiar.

Práve preto platí základné pravidlo, že ak máte akýkoľvek plynový spotrebič v domácnosti, alebo máte krb, kachle, pec alebo niečo iné na spálenie tuhého paliva, tak by ste mali mať aj detektor CO.

Detektor oxidu uhoľnatého deteguje tento plyn skôr, ako úroveň koncentrácie na nebezpečnú hladinu a práve to je kľúčovým rozhodujúcim faktorom. Vďaka včasnému varovaniu máte možnosť zistiť príčinu úniku a uskutočniť nápravné opatrenia skôr, než by mohlo dôjsť ku vzniku skutočnému nebezpečenstvu pre vašu rodinu.

Automatická ochrana voči CO je možná napríklad rekuperáciou. Automatizácia by spočívala v spustení rekuperácie na maximálny výkon. Samozrejme keď sa deteguje únik, tak je potrebné zistiť zdroj problému, spraviť nápravné opatrenia voči šíreniu, nadýchnuť sa čerstvého vzduchu a poriadne vyvetrať.

Spolu s detektormi dymu a požiaru vám pripravíme do budúcna rozsiahli článok so sprievodcom a vysvetlením. Nateraz vás zoznámime s produktmi v našom obchode.

Voda a vytopenie

Zamrznutie potrubia, netesnosti a zatopenie nie sú také nebezpečné ako oheň, dym alebo CO, keďže zvyčajne neznamenajú riziko na zdravie. Môžu však spôsobiť obrovské škody vo vašom dome už za neuveriteľne krátky čas.

V lepšom prípade sa jedná iba o netesnosť pri vodovodných vývodoch, pri ktorom dôjde k pomalému nazhromaždeniu vody. V horšom prípade však môže prasknúť potrubie, či spojovacia hadica, ktorá spája vodovodnú batériu, či práčku na prívod vody. Asi všetci zhodneme, že v dnešnej dobe je málo kvalitne vyrobených vecí a takáto spojovacia hadica bez problémov môže prasknúť za 5 rokov (už dávno po záruke).

Šťastie máte vtedy, ak k danej havárie dôjde počas vašej prítomnosti, keďže cez prasknuté potrubie už za jednu minútu unikne viac ako 1liter vody. Čo ak sa zobudíte nato, že z niekadiaľ počujete silný hluk a keď prídete na záchod zistíte, že voda uniká už na chodbu, kde máte plávajúcu podlahu – to všetko už za 15 minút…Asi ani nemusíme rozobrať tie alternatívy, keby by ste doma neboli…

Z hore uvedeného vyplýva, že nebezpečenstvo úniku vody môže spôsobiť obrovské účty za opravy, zvýšiť vaše poistné a vážne narušiť harmóniu rodiny (stresových situácií v dnešnej dobe máme dosť, nikomu nechýba ďalšia…). Akékoľvek včasné varovanie, pomôže znížiť škody alebo dokonca zabrániť ich vzniku.

Inštaláciou detektoru proti vytopeniu môžete predísť vzniku závažným problémom. Naše odporúčanie je, aby ste inštalovali detektor ku každému prívodu v dome: do kuchyne, do kúpeľni a do záchoda.

V ideálnych prípadoch máte možnosť buď nainštalovať mechanický uzatvárač prívodu vody, alebo mať elektronický ventil na prívode napojený na jednoduchý spínač. Ak prepojíte mechanický uzatvárač na váš zabezpečujúci systém, tak už len stačí nastaviť pravidlo, že vždy keď idete preč a zakódujete dom, tak systém automaticky vypne aj hlavný prívod vody (a zapne keď ste odomkli alarm). Samozrejme to znamená, že v neprítomnosti už nemôžete mať práčku ani umývačku riadu spustenú, ale to sú všeobecné odporúčania každého odborníka.

Až kým ochrana v predchádzajúcom odseku funguje na 100% v prípade že nie ste doma, stále môžu vzniknúť situácie, keď ste doma, ale neviete o vzniku nebezpečenstva (napríklad pracujete v záhrade alebo spíte). Ak chcete mať naozaj 100% istotu, že váš dom je chránený voči vytopeniu, tak stačí prepojiť detektory s ovládačom na ventil. V prípade vytopenia hlásič spustí poplach a okrem toho vďaka automatizácie vypne aj hlavný prívod vody.

Zoznámte sa s našou radou výrobkov na ochranu proti úniku.

Smart Home Wiki

Všetky informácie týkajúce sa Smart Home nájdete na jednom mieste:

Smart home technológie | Hlasoví asistenti | Terminológie | Odporúčania pred nákupom

Recenzie a porovnania funkcií zariadení | Mnoho ďalších informácií