IoT Monitorovanie dopravných zápch

Monitorovanie dopravných zápch využíva senzory s podporou internetu vecí (IoT) alebo mobilné telefóny vodičov na sledovanie a predpovedanie vzorcov premávky s cieľom znížiť dopravné zápchy.

Čo je IoT monitorovanie dopravných zápch?

Všetci nepochybne poznáme problémy, ktoré súvisia s dopravnými zápchami, a hoci zmeny v infraštruktúre sa do veľkej miery pripisujú zmierneniu preťaženia, môže byť ťažké zbierať údaje o tom, kde a ako vážne dochádza k preťaženiu. Riešenia monitorovania dopravných zápch využívajú senzory s podporou internetu vecí alebo mobilné telefóny vodičov na monitorovanie, sledovanie a predpovedanie vzorcov premávky s cieľom poskytnúť prehľad o dopravných zápchach a trendoch.

Návrh hodnoty

Ako globálna populácia rastie, cestná infraštruktúra sa snaží udržať krok, čo má za následok zvýšené dopravné zápchy, najmä v metropolitných oblastiach. Jazda naprázdno v premávke nie je len frustrujúca pre vodičov, ale je aj nákladná a hrozná pre životné prostredie. V roku 2018 stratili americkí vodiči 97 hodín sedenia v premávke, čo krajinu stálo 87 miliárd dolárov za čas a benzín v priemere 1348 dolárov na vodiča.

Tradičné metódy monitorovania zápch boli nákladné a vysoko náchylné na ľudskú chybu, pričom často vyžadovali, aby platený mestský pracovník stál v blízkosti problematickej cesty a počítal premávku, keď prejde za určitý čas. Aj keď vizuálne bolo ľahké identifikovať dopravné zápchy – šesť áut prechádzajúcich za osem minút mohlo predstavovať buď nízku hustotu premávky, alebo zablokovanú premávku.

Riešenia monitorovania dopravných zápch umožňujú mestám získať prehľad o vzorcoch a trendoch dopravných zápch na vysokej úrovni bez toho, aby to stálo za to, že niekto stojí vonku a počíta autá. Vďaka tejto zvýšenej viditeľnosti sú urbanisti lepšie schopní prijímať informované rozhodnutia o zmenách ciest a zlepšovaní infraštruktúry, čím vytvárajú dlhodobé riešenia na zníženie dopravných zápch, aj keď sa mesto rozrastá.

Ako to funguje

Riešenia monitorovania dopravných zápch môžu využívať buď kamery na vizuálne snímanie a zaznamenávanie objemu áut, alebo môžu získavať informácie zo smartfónov vodičov.

Riešenia monitorujúce dopravné zápchy umiestňujú kamery na kľúčové miesta na cestách, aby mohli sledovať a sledovať zápchy. Pomocou technológií strojového učenia na počítanie objemu áut a meranie kapacity sú tieto platformy schopné identifikovať prípady preťaženia, sledovať, kedy k nim najpravdepodobnejšie dôjde, a identifikovať environmentálne faktory, ako je počasie alebo nehody.

Ďalšou možnosťou, ktorú môžu monitory preťaženia použiť, sú údaje o polohe telefónu používateľov, pričom tieto údaje používajú na identifikáciu veľkých koncentrácií používateľov a ich rýchlosti na identifikáciu preťaženia.

Monitorovanie dopravných zápch
IoT

IoT monitorovanie dopravných zápch - kľúčové výhody

Monitorujte vzory preťaženia, aby ste identifikovali zmeny a sledovali zlepšenia v porovnaní so zmenami infraštruktúry a politík.
Eliminujte potrebu ľudských počítadiel premávky a zabráňte chybám pri meraniach dopravných zápch.
Lepšie informované rozhodnutia o zlepšení ciest a infraštruktúry.