IoT Manažment na diaľku

Manažment na diaľku využíva zariadenia a senzory internetu vecí (IoT), ktoré používateľom umožňujú prihlásiť sa a komunikovať s ľuďmi, vybavením alebo zvieratami odkiaľkoľvek. Riešenia vzdialenej správy môžu siahať od monitorovania zdravotného stavu pacienta cez vzdialené riadenie zariadení a procesov až po riadenie bezpečnosti a prístupu.