IoT Zdravotná starostlivosť

Internet vecí (IoT) môže byť kľúčovým nástrojom na pomoc zdravotníckemu odvetviu pri zhromažďovaní a analýze údajov o pacientoch v nemocniciach aj na diaľku. Prostredníctvom nositeľných zariadení a senzorov s podporou internetu vecí (IoT) môžu odborníci v zdravotníckom priemysle zvýšiť prevádzkovú efektivitu, eliminovať ľudské chyby pri fakturácii a vykazovaní a zlepšiť celkovú starostlivosť o pacienta.