Sledovanie majetku

IoT-EN-Asset tracking

Riešenia na sledovanie majetku využívajú senzory a zariadenia s podporou internetu vecí na sledovanie obrovského množstva veľkých i malých aktív, vrátane nemocničného a laboratórneho vybavenia, jednotlivých vozidiel vo vozovom parku alebo produktov počas výrobného procesu.