IoT-SK-Komunálny odpad

Municipal Waste Management

Komunálny odpad v smart dobe využíva senzory s podporou internetu vecí (IoT) v odpadových nádobách na monitorovanie podmienok, ako je úroveň naplnenia a naklonenie, aby sa optimalizoval zber odpadu.

Čo je IoT komunálny odpad?

Inteligentné nakladanie s komunálnym odpadom využíva senzory s podporou internetu vecí v nádobách na odpad na monitorovanie podmienok, ako je úroveň naplnenia, teplota a sklon, aby sa optimalizoval zber odpadu a zabezpečilo sa, že nádoby budú servisované len vtedy, keď to potrebujú, aby sa znížili prevádzkové náklady a zlepšila sa skúsenosť zákazníkov.

Návrh hodnoty

Mestské samosprávy vynakladajú ročne približne 300 USD na obyvateľa na zber a správu množstva odpadu. Tradične je tento zber odpadu výlučne manuálny, pričom sa využívajú plány na zabezpečenie pravidelnej údržby nádob bez ohľadu na úroveň ich naplnenia. To znamená, že vodiči trávia čas aj palivo údržbou nádrží, ktoré môžu byť raz za týždeň alebo dva týždne často alebo vždy väčšinou prázdne.

Inteligentné riešenia odpadového hospodárstva využívajú prediktívnu analytiku a senzory v reálnom čase na optimalizáciu trás zberu a na zabezpečenie správneho spracovania a triedenia recyklovateľných materiálov. Pomocou týchto dodatočných údajov môžu manažéri upravovať plány zberu na týždennej alebo dennej báze, aby sa zabezpečila maximálna efektivita a minimálny čas strávený na prázdnych nádobách.

Ako to funguje

Inteligentné riešenia odpadového hospodárstva využívajú senzory na monitorovanie úrovne naplnenia nádob, na automatické stláčanie odpadu alebo na optimalizáciu harmonogramov vyzdvihnutia.

Kľúčové výhody IoT komunálneho odpadu

Šetrite palivo tým, že budete zbierať iba plné nádoby.

Zlepšite efektivitu a presnosť fakturačného procesu.