Automatizácia

Domáca automatizácia, tiež nazývaná Smart Home Management, využíva rôzne spotrebiteľské IoT senzory a zariadenia na automatizáciu procesov v domácnosti. Aplikácie domácej automatizácie môžu zahŕňať správu prístupu prostredníctvom inteligentných zámkov alebo úsporu energie prostredníctvom inteligentných termostatov a meračov energií.

Prečítajte si zaujímavé článkyz oblasti IoT automatizácie:

Zabezpečenie Smart Domácnosti

Manažment inteligentnej domácnosti