IoT Maloobchodný odpad a recyklácia

Maloobchodný obchod a recyklácia – IoT riešenie využívajú senzory s podporou internetu vecí na monitorovanie umiestnení nádob a úrovne naplnenia s cieľom optimalizovať plány a trasy zberu.

Čo je IoT riešenie maloobchodný odpad a recyklácia?

Riešenia maloobchodného odpadu a recyklácie využívajú senzory s podporou internetu vecí na monitorovanie umiestnení nádob a úrovne naplnenia s cieľom optimalizovať plány a trasy zberu, čo umožňuje maloobchodníkom znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť efektivitu nakladania s odpadom na mieste.

Maloobchodné riešenia odpadu a recyklácie s podporou internetu vecí eliminujú potrebu maloobchodníkov monitorovať úroveň naplnenia svojich odpadových nádob a platiť za ďalšie vyzdvihnutie.

Návrh hodnoty

Inteligentné riešenia zberu odpadu umožňujú dopravcom obsluhovať nádoby iba vtedy, keď je to potrebné, čím sa znižujú prevádzkové náklady a optimalizujú sa trasy, čím sa šetrí palivo a čas. Prechodom na flexibilný harmonogram zberu môžu spoločnosti zaoberajúce sa zberom odpadu ušetriť až 28 percent iba na prevádzkových nákladoch. Niet divu, že sa očakáva, že technológia inteligentného zberu sa do roku 2025 stane trhom s hodnotou 223,6 miliardy USD.

Ako to funguje

Inteligentné riešenia zberu odpadu fungujú tak, že využívajú senzory na meranie úrovne naplnenia, teploty, sklonu a hmotnosti nádob. Keď sa kôš naplní, spoločnosť dostane upozornenie a pridá sa k nadchádzajúcej trase – to znamená, že namiesto toho, aby obslúžili každého zákazníka a vyprázdnili desiatky, ak nie stovky poloprázdnych košov, spoločnosti jazdia len na miesta, kde sú koše plné.

Maloobchodný odpad a recyklácia
IoT

IoT maloobchodný odpad a recyklácia - kľúčové výhody

Zvýšte prevádzkovú efektivitu optimalizáciou zberných trás – znížte náklady na palivo a prácu.

Znížte náklady spojené so zberom odpadu a vyzdvihnutím pre maloobchodné miesta.

Odstraňuje obavy maloobchodníkov z preplnenia nádob na odpad a súvisiacich poplatkov za nakladanie s odpadom.