Spotrebiteľ

Spotrebiteľský IoT pretvorí viac než len módnu záležitosť, akou formou interagujeme nielen s našimi domovmi a kanceláriami, ale aj so svetom ako takým. Okrem toho, že umožňuje aj každodenným spotrebiteľom automatizovať procesy a zvyšovať efektivitu ich vlastných zariadení a prostredí, IoT pracuje v zákulisí na zmene spôsobu, akým interagujeme a vnímame svet okolo nás.