IoT poistenie

Od poistenia vozidiel na základe používania cez prenájom vybavenia až po výpočet rizika, IoT poskytuje spoločnostiam v poisťovníctve príležitosť zlepšiť súbory údajov a pracovať s väčšou istotou pomocou údajov zhromaždených v reálnom čase.