Manažment zdravia plodín

Manažment zdravia plodín je inteligentná poľnohospodárska aplikácia, ktorá drasticky znižuje ľudskú prácu potrebnú na monitorovanie plodín.

Crop Health Management

Čo je to Manažment zdravia plodín s podporou internetu vecí (IoT)?

Správa zdravia plodín využíva moderné informačné a komunikačné technológie, ako sú senzory alebo drony s podporou internetu vecí, na monitorovanie stavu plodín, ako aj kritických environmentálnych faktorov, ako je úroveň vlhkosti. Inteligentné poľnohospodárske aplikácie sa môžu pochváliť zlepšenou prevádzkovou efektívnosťou a umožňujú farmárom rýchlo reagovať, ak podmienky ohrozujú ich výnos.

Návrh hodnoty

V Spojených štátoch amerických sa stratí 20 až 25 percent všetkých výnosov plodín v dôsledku škodcov, chorôb plodín alebo strát po zbere úrody. Tieto straty znamenajú nielen stratu príjmov zo zníženého výnosu, ale aj plytvanie vodou, hnojivami a čas strávený manuálnym monitorovaním a ošetrovaním plodín.

Tradičné metódy monitorovania plodín sa vo veľkej miere spoliehajú na ľudskú prácu, niekedy zahŕňajú fyzickú kontrolu každej jednotlivej rastliny na parazity alebo choroby. Táto metóda je nielen nákladná, ale je tiež veľmi náchylná na ľudskú chybu – povedzme, že chýba chorý list alebo si nevšimnete zamorenie, čo môže rýchlo znížiť kvalitu celého výnosu.

Aj keď riešenia správy zdravia plodín alebo monitorovania IoT vyžadujú vyššie počiatočné náklady, môžu poskytnúť oveľa väčšiu flexibilitu pri škálovaní, časom znížiť prevádzkové náklady a poskytnúť spoľahlivejšie dlhodobé riešenie.

Manažment zdravia plodín

Ako to funguje

Riešenia na monitorovanie plodín využívajú senzory na sledovanie zmien prostredia v reálnom čase. To môže zahŕňať podmienky, ako je teplota, vlhkosť, zrážky a kvalita pôdy. V prípadoch rýchlych environmentálnych zmien, ako je zmrazenie cez noc, môžu riešenia monitorovania plodín umožniť poľnohospodárom okamžite reagovať, aj keď nie sú na mieste.

Kľúčové výhody - Manažment zdravia plodín s podporou internetu vecí

  • Znížiť ľudskú prácu potrebnú na monitorovanie stavu a zdravia plodín, minimalizovať ľudské chyby a znížiť náklady na pracovnú silu.
  • Uchovávajte historické záznamy o zmenách environmentálnych faktorov, aby ste mohli robiť lepšie a informovanejšie rozhodnutia.
  • Dostávajte upozornenia v reálnom čase na zamorenie, choroby alebo zmeny v kritických podmienkach prostredia, aby ste znížili straty na úrode a skrátili čas odozvy.
  • Zapojte sa do vzdialených zainteresovaných strán poskytnutím prístupu k podmienkam plodín odkiaľkoľvek.

Prečítajte si ďalšie zaujímavé informácie o inteligentnom poľnohospodárstve kliknutím na tento odkaz.