Energia

Energetika a odvetvie verejnoprospešných služieb poskytuje internet vecí (IoT) skvelú príležitosť na správu monitorovania služieb, zlepšenie prevádzkovej efektívnosti a riadenie zariadení a prestojov. Prostredníctvom pripojených senzorov a zariadení môžu zariadenia automaticky upozorniť energetické spoločnosti na potenciálne problémy, zlyhávajúce zariadenia a kritické zmeny v prostredí, ako aj automaticky odčítať údaje z meračov a upozorniť spotrebiteľov na trendy používania.