IoT Verejné služby

IoT Verejné služby – V odvetví verejnoprospešných služieb môže internet vecí (IoT) ušetriť tisíce peňazí na pracovnej sile zhromažďovaním údajov z meračov v reálnom čase, monitorovaním výkonu zariadení a upozorňovaním majiteľov domov a spoločností na problémy, ako sú úniky alebo poruchy zariadení, skôr, než sa stanú nákladnými.