Poľnohospodárstvo

IoT-EN-Agriculture

Vďaka integrácii IoT poľnohospodárstvo získa vysoký stupeň efektívnosti, čo sa týka času, práce a odpadu. Presné poľnohospodárstvo je prax zhromažďovania a analýzy údajov na zabezpečenie optimálnych podmienok pre plodiny a hospodárske zvieratá s použitím minimálnych možných zdrojov a môže zahŕňať riešenia, ako je riadenie zavlažovania s podporou internetu vecí (IoT) alebo riadenie zdravia plodín.